Öron/näsa/hals

Professor Matti Anniko
Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi.

Jag arbetar onsdagar på Hötorgets Läkarhus. I övrigt är jag verksam som professor vid Uppsala universitet och tillika överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och har stor erfarenhet av såväl medicinsk som kirurgisk handläggning av öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi. 

Jag utreder och behandlar sjukdomar i öron-, näs- och halsområdet inkluderande yrsel, snarkning, bihålor, stämband, sväljningsfunktionen osv. Jag kan även åta mig vissa medicinska utredningsuppdrag. Är ofta anlitad som sakkunnig i medicinska frågor inom min specialitet.

Tidsbokning via växeln på telefon 08-55 80 80 00 måndag-fredag.

Jag har ett stort såväl nationellt som internationellt nätverk inom min specialitet och medverkar aktivt i specialist- och vidareutbildningen av läkare såväl inom som utanför Sverige, är chefredaktör för den svenska läroboken i ”Öron-, näs- och halssjukdomar – huvud och halskirurgi” (som används i den svenska läkarutbildningen) och är också ansvarig chefredaktör för den nyligen publicerade europeiska läroboken för utbildning av öron-, näs- och halsspecialister inom EU.

Matti Anniko