Välkommen till läkarhuset
 
Karta

 

 

Sveavägen 13, plan 3
111 57 STOCKHOLM

Telefon: 08-55 80 80 00
Telefax: 08-22 78 01

E-post: lakarhuset.hc@swipnet.se