Allmänmedicin

Dr Ann Guterstam

Specialist i allmänmedicin

Tidsbeställning: 08-796 15 70
eller internetbokning här.

 

Läkarhuset Hötorgscity
Sveavägen 13, plan 3
111 57 Stockholm

Tfn   08-55 80 80 00 vx